Üye Olunan Meslek Kuruluşları ve STK'lar

Hakkımda » Üye Olunan Meslek Kuruluşları ve STK'lar

 • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

 • Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

 • Türkiye Çevre Vakfı

 • TEMA

 • Türkiye Bilişim Derneği

 • NİÇEV- Niğde Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği

 • ANADOĞA-İç Anadolu Kuraklıkla Mücadele ve Ekolojik Yaşam Derneği

 • İÇDOĞA-İç Anadolu Doğa Koruma Federasyonu

 • Genç Doğa Derneği

 • Kapadokya sürdürülebilir kalkınma ve Gençlik Derneği

 • SOSDER-Sosyal faaliyetleri engellenmiş çocuklar Derneği

 • Genç Bilişim Derneği