Yayınlar ve Diğer İlgili Bilgiler

Hakkımda » Yayınlar ve Diğer İlgili Bilgiler

 • Çevre Bilimi Ders Notları, 1995, Niğde.

 • Eğitimde Bilgisayar Okur Yazarlığı, 2000, Niğde.

 • Bilgisayara Giriş, Atlas Yayın Dağıtım, 2001, Ankara.

 • Bilgisayara Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, 2002-2005, Ankara.

 • Çevre ve İnsan Köşe Yazıları”, Hamle Gazetesi.

 • Bilgisayar ve Eğitim Köşe Yazıları”, Hamle Gazetesi

 • REC Proje Döngüsü yönetimi Eğitim Seminerine Katılım

 • REC Su yönetim Seminerine Katılım

 • REC / STGM Halkla İlişkiler ve İletişim Seminerine Katılım

 • TÜSEV Niçin STK ve STK Mevzuatı Seminerine Katılım

 • STK’larda Yönetim ve İletişim Seminerine Katılım

 • STGM Proje Döngüsü Yönetimi Seminerine Katılım

 • STGM/TURÇEK Kampanya Yönetimi ve halkla ilişkiler Seminerine Katılım

 • TEMA DRY NET Kampanya Yönetimi ve iletişim Seminerine Katılım

 • TURÇEK Çatışma Yönetimi Seminerine Katılım

 • Hibe Mekanizmaları ve Donör Kuruluşlar Eğitimlerine katılım

 • TEMA DRY NET Çölleşmeyle Mücadele Sivil Toplum Seminerlerine Katılım

 • Yeşiliz Dergisi Yayın kurulu üyeliği

 • Çevreciyiz.com sitesine akademik destek

 • Projelere Dernek ve Federasyon Web Sayfalarının Tasarım Desteği

 • TEMA Bölge koordinasyon toplantılarında Çevre Eğitimi ve Duyarlılık içerikli katılım