Üye Olunan Meslek Kuruluşları/ STK’lar:

Yayınlandı

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği
Türkiye Çevre Vakfı
TEMA
Türkiye Bilişim Derneği
NİÇEV- Niğde Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği
ANADOĞA-İç Anadolu Kuraklıkla Mücadele ve Ekolojik Yaşam Derneği
İÇDOĞA-İç Anadolu Doğa Koruma Federasyonu
Genç Doğa Derneği
Kapadokya sürdürülebilir kalkınma ve Gençlik Derneği
SOSDER-Sosyal faaliyetleri engellenmiş çocuklar Derneği

Yazar